Consulta online per Skype

L’opció de la Consulta online, és adequada per aquelles persones que, o bé ja han iniciat un treball amb qualsevol dels professionals de l’Institut i, a causa d’un viatge o de les seves vacances, es poden veure obligats a fer una pausa no desitjada en aquest treball, o bé per a persones que tenen dificultats per a efectuar els desplaçaments necessaris per a la consulta presencial a Barcelona, de manera habitual, per exemple perquè viuen lluny, o en altres comunitats i fins i tot en altres paÏsos.

En aquest casos, la consulta virtual per mitjà d’Skype por ser una bona manera de dur a terme un treball terapèutic, entenent però que hi ha algunes limitacions -pròpies del medi i de l’instrument utilitzat- que poden afectar en major o menor mesura a la comunicació entre el professional i la persona que fa la consulta.

La Consulta online també pot ser un bon instrument per a fer consultes puntuals, d’una única sessió, en que la persona que consulta simplement vol assessorament sobre qüestions que, potser encara, no requereixen d’un suport terapèutic amb major profunditat.

Aquest servei respecta escrupolosament les recomanacions i criteris deontològics recomanats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i manté les mateixes característiques de rigorositat i confidencialitat que la consulta presencial.

Característiques del servei

La Consulta online es porta a terme per mitjà del programa Skype (un dels més utilitzats per a videoconferència, del que cal destacar que és de descarrega gratuïta).

Es recomana disposar d’una connexió a internet amb recursos suficients per a la bona transmisió i recepció d’imatge i veu (preferentment ADSL de 30 mb o, millor encara, connexió de fibra óptica)

Per fer una consulta amb nosaltres, utilitzant el programa Skype, cal fer el següent:

  • Si NO ha iniciat cap treball amb nosaltres, el millor és escriure a secretaria@iesp.cat, indicant el seu nom, edat, motiu de la consulta, i disponibilitat horària per a fer la sessió virtual.Des de la nostra secretaria rebrà un correu amb les instruccions de connexió i de pagament.
  • En el cas de que ja hagi iniciat un treball previ amb nosaltres, cal avisar al professional amb el que ja està treballant sobre el seu interès en aquesta opció, i des de la nostra secretaria se li facilitarà un document amb les instruccions de connexió i de pagament.

Les visites tenen una durada de 50 minuts.

Per a qualsevol dubte sobre la utilització d’aquest servei, no dubteu en contactar amb nosaltres a: secretaria@iesp.cat

Consulta online