Dolors Ballestero

Dies de visita

Dimarts tarda

Per demanar hora

93 215 58 83

Xarxes socials

Rut García

Psicòloga forense. Col·legiada 12.172. Mediadora familiar. Coordinadora de Parentalitat.

Àmbits d’intervenció

 • Mediació familiar en divorcis i en altres situacions de conflicte en l’àmbit familiar
 • Coordinació de parentalitat i acompanyament en processos de separació conflictiva
 • Peritatges psicològics en l’àmbit civil i de família

Formació acreditada

 • Llicenciada en Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Master en Psicologia clínica, legal i forense. Universidad Complutense de Madrid.
 • Curs d’habilitació de Mediació Familiar. Col.legi Oficial d’Abvocats de Barcelona i Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • Postgrau en Neuropsicologia Clínica a l´Institut Superior d’Estudis Psicològics.
 • Postgrau en Teràpia de parella i Sexualitat a l´Institut Superior d´Estudis Psicològics.
 • Curs d’habilitació de Coordinació de Parentaliat. Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Altres dades d’interès

 • Pèrit en el Torn d’Intervenció Professional.
 • Mediadora familiar donada d’alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.
 • Mediadora informadora al Punt SIM del Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • Participant del Programa pilot de Coordinació de Parentalitat, organitzat pel Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.
 • Coodinadora de parentalitat donada d’alta a les llistes del Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya i al llistat del Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • Membre del Grup de Treball per la difusió de la Coordinació de Parentalitat del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 • Psicòloga a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 • Coordinadora i professora del Màster de Psicologia Forense de l’Institut Superior d’Estudis Psicològics.