Tarifes

Actualitzades el 28 de juny de 2017

ActivitatDuradaPreu
TARIFES ESTÀNDARD PSICOLOGIA I SEXOLOGIA
Consulta individual *50 minuts65 euros
Consulta en parella **80 minuts85 euros
Consulta en parella, reduÏda **60 minuts75 euros
Sessió d'orientació familiar 80 minuts90 euros
Consulta estàndard individual, per videoconferencia (Skype)50 minuts65 euros
CONSULTA JOVE
Consulta Jove, individual 50 minuts35 euros
Consulta jove, en parella50 minuts45 euros
Consulta jove individual, per videoconferencia (Skype)50 minuts35 euros
CONSULTA -30
Consulta -30 individual50 minuts45 euros
Consulta -30 parella50 minuts55 euros
Consulta -30 individual, per videoconferencia (Skype)50 minuts45 euros
FISIOTERÀPIA
Fisioteràpia45 minuts55 euros
Fisioteràpia (Consulta jove)45 minuts40 euros
MEDIACIÓ FAMILIAR
Sessió de mediació familiar (No inclou l'informe final)50 minuts95 euros
INFORMES PERICIALS
Sessió de treball50 minuts65 euros
Informe pericial600 euros
Ratificació judicial200 euros
COORDINACIÓ DE PARENTALITAT
Sessió de treball en parella50 minuts95 euros
Sessió de treball individual50 minuts65 euros
Informes de seguiment350 euros

Comentaris

*Les sessions individuals tenen una durada d’una hora, dividida entre els 50 minuts d’atenció directe i els 10 minuts que el profesional necesita per ordenar les notes de la sessió abans de la següent visita.

** Les sessions en parella tenen una durada d’una hora i mitja. dividida entre els 80 minuts d’atenció directe i els 10 minuts que el profesional necesita per ordenar les notes de la sessió abans de la següent visita. Ocasionalment hi ha la possibilitat de que les sessions durin una hora, cas en el que la consulta te un preu més reduït.

Consulta Jove

La consulta jove està dirigida a joves de 18 a 25 anys que, per qüestions econòmiques o de precarietat laboral, no poden accedir a les tarifes estàndard dels nostres serveis de psicologia i sexologia clínica En cas de tenir menys de 26 anys, però una situació econòmica normalitzada aquest descompte no s’aplica.

Consulta -30

La Tarifa -30 està dirigida a joves a partir del 26 anys, que encara no hagin fet els 30. Aquesta tarifa reduïda s’aplica per tal de facilitar l’accés de persones incloses en aquest grup d’edat als nostres serveis de psicologia i sexologia clínica.

Descomptes

Les persones que estan en situació d’atur tenen un descompte de 10 euros per visita.

El carnet de Família nombrosa o monoparental, lliurat pel Departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya, dona dret a un descompte en la consulta clínica d’un 15% en la tarifa estándar.

Els alumnes i ex-alumnes dels cursos de formació de l’Institut, tenen un descompte de 10 euros per visita.

Els descomptes NO són acumulables.

En situacions excepcionals, els professionals de l’Institut poden aplicar una tarifa una mica més reduïda, amb la finalitat de facilitar l’accés a la consulta clínica, o d’ajudar a que el procés de treball sigui menys costós.