Recerca de nous col.laboradors

A Interpersonal, estem permanentment oberts a contactar amb persones amb talent i motivació per tal d’ampliar les nostres línies de treball i el nostre equip de professionals.

Actualment cerquem professionals de la psicologia que treballin en algun dels següents àmbits:

 • Mindfulness
 • Psicologia positiva
 • Teràpia familiar

Requisits:

 1. Llicenciat/da en psicologia
 2. Màster en Psicologia General Sanitària o convalidació
 3. Formació específica acreditable en l’àmbit corresponent, preferentment a nivell de màster o postgrau universitari
 4. Major de 30 anys
 5. Experiència mínima de treball en el perfil corresponent de 3 a 5 anys, específica i demostrable

Estem a la recerca de professionals que vulguin posar en marxa i liderar programes o serveis, en l’àmbit de la seva competència, en el marc de la nostra organització. Busquem professionals amb experiència en l’àmbit psicoterapèutic i en la relació d’ajuda, que es puguin trobar còmodes en el nostre projecte i que ens vulguin ajudar a fer-lo créixer amb nous serveis. Busquem professionals proactius amb capacitat per equilibrar un cert grau d’autonomia amb la vinculació amb un equip de treball. Busquem professionals que, a més de l’activitat amb els pacients, puguin incorporar-se com a docents en algun dels nostres cursos de formació per a professionals, i/o puguin portar a terme tallers o grups dirigits a public en general. 

Interpersonal posa infraestructura i recursos tècnics i humans, i s’espera que el professional aporti pacients i contactes que ajudin a engegar aquests serveis. Fonamentalment estem a la recerca de professionals que estiguin en procés de canvi o de consolidació del seu projecte professional i vulguin obrir noves vies de col.laboració o projecció.

Altres mèrits que tindrem en compte:

 • Català, escrit i parlat
 • Formació en psicoteràpia
 • Experiència en la realització de cursos i tallers per a no professionals
 • Experiència en la formació d’altres professionals
 • Capacitat per aportar nous clients i derivants

Tipus de col·laboració

Es signarà un conveni de col.laboració interprofessional que requereix estar donat d’alta en el règim d’autònoms.

Contacte:

 • Les persones interessades han d’enviar un currículum, resumit en català i amb fotografia, i una carta de presentació, en la que s’expliqui de manera global quina és la aportació que aquesta persona podria fer a l’equip amb el seu projecte, a: treball@interpersonal.cat  indicant en l’assumpte el codi COL2019

Data límit de recepció de currículums

La recepció de curriculums és permanentment oberta.

Incomptabilitats

 • Disposar de centre propi.
 • Desenvolupar el mateix projecte o similar en un altre centre del nostre entorn més proper.