Es pot demanar hora de consulta trucant al telèfon 932 155 883, de 09:30 a 14:00 hores i de 15:00 a 20:00 hores, de dilluns a dijous.

Els divendres només fins les 18.00 hores.

També podeu fer servir a qualsevol hora del dia, feiners i festius i en vacances, el següent Formulari. La vostra petició serà atesa el primer dia laborable en que Interpersonal torni a estar obert.

Les nostres visites tenen fonamentalment dos formats: visita d’una hora i visita d’una hora i mitja.

Les visites d’una hora son les habituals per a una visita individual, o bé per a segones visites en parella.

Les visites d’una hora i mitja son habituals per primeres, i de vegades següents, visites en teràpia de parella.

Cal tenir en compte, però, que la visita d’una hora dura en realitat cinquanta minuts, i que la visita d’una hora i mitja, dura en realitat una hora i vint minuts. Això és així, perquè els deu minuts restants són els que utilitza el professional per endreçar i ordenar en cada història clínica les notes que ha pres al llarg de la sessió.

Els professionals que treballen a Interpersonal, disposen de la titulació que acredita la seva formació i que els autoritza a exercir la seva professió. Tots són Llicenciats o Diplomats, segons el cas, i compten en el seus curriculums amb diversos màsters, postgraus i altres cursos de capacitació i perfeccionament.

A més, participen en diversos programes interns i externs de formació continuada per tal de posar al dia els seus coneixements, i consensuar amb la resta de l’equip les estratègies de treball.

Tots els professionals de l’institut estan col·legiats, en el Col·legis professionals corresponents.

Tots els professionals de l’institut tenen una assegurança professional de Responsabilitat Civil.

Podeu veure un resum dels seus currículums a l’apartat Qui som.

En cas que no es pugui venir a l’hora acordada, demanem que se’ns avisi amb suficient antelació. L’experiència ens diu que, en la majoria de casos, es pot avisar amb un parell de dies d’antelació, i això ens permet assignar aquesta hora de consulta a una altra persona.

Llegiu la pregunta següent.

En aquests casos, difícilment es pot assignar l’hora concertada a un altra pacient. Per aquest motiu i per tal que el professional no es vegi perjudicat per circumstàncies i imprevists que no son de la seva responsabilitat, es cobra el 50% de la visita si s’avisa el dia abans, i el 100% de la visita si s’anul·la el mateix dia.

Això no implica una penalització, sinó una manera de continuar amb la tasca iniciada i amb el compromís adquirit. Malgrat l’anul.lació el professional dedica aquest temps a treballar en el cas, a revisar la història clínica i les notes de les sessions, i a revisar el desenvolupament de la teràpia.

Efectivament hi ha una reducció de preu per a persones que estiguin a l’atur, per a families nombroses i monoparentals, i també tenim un programa de Consulta Jove. D’altra banda, durant uns mesos l’any hi ha un Programa d’atenció gratuïta per a persones que estiguin en situacions molts peculiars.

Consulteu les nostres Tarifes i descomptes.

En general, les nostres tarifes estan per sota preu de mercat, però en algunes circumstancies els professi Save onals d’Interpersonal tenen la potestat d’aplicar certes reduccions dels honoraris, quan la situació de les persones a qui atenen ho requereixi. Cal consultar directament aquesta qüestió amb cada professional.

Si, efectivament. Hi ha preus reduïts per a joves d’entre 18 a 25 anys, sempre que estiguin en atur, siguin estudiants o tinguin un baix nivell d’ingressos. Visiteu la pàgina de la Consulta Jove

Cada any, a partir d’octubre obrim el Servei d’atenció gratuïta, en el que atenem a persones que no poden accedir a la consulta estàndard per qüestions econòmiques.

Aquestes persones podran ser ateses gratuïtament per professionals, ja llicenciats, que estiguin fent programes d’especialització a Interpersonal. L’atenció gratuita te una durada d’un màxim de 10 sessions. El Programa d’atenció gratuïta te un nombre de places limitades i cal fer la sol.licitud en el formulari de la pàgina del Programa,

Per a més informació visiteu la pàgina Atenció gratuïta o truqueu al 93 215 58 83.

Com en tot servei d’atenció professional i sanitari hi ha la necessitat de disposar de les dades de les persones que atenem, a l’igual que quan s’acudeix a la consulta de qualsevol altre professional (metge, psiquiatre, uròleg, advocat, etc.).

Ara bé, cal tenir en compte que per la naturalesa de la nostra feina estem obligats a la discreció i la confidencialitat, i que els nostres clients estan protegits per les normes legals que regulen el secret professional.

En tot cas, les persones a les que atenem poden demanar-nos que senyalem en la seva fitxa la negativa a rebre correu o qualsevol altra tipus de comunicació.

A més les dades de les persones que atenem estan protegides d’acord amb la normativa que regula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Malgrat això, si una persona es negués a facilitar les seves dades personals, hauriem de desestimar la possibilitat d’atendre-la en el nostre centre, de la mateixa manera que tampoc seria atesa en qualsevol altre servei sanitari.

Les histories clíniques es conserven durant 10 anys en les condicions que marca la llei. Passats aquests anys la història és destruida completament, quedant només constància de les dades personals dels pacients que hem atès, dades informatitzades que estan protegides d’acord amb la normativa que regula la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).