Suport post divorci

El divorci pot arribar a ser un dels aconteixements més traumàtics en la vida d’una persona, i generar una nova situació vital que sovint comporta: inseguretat, prevalença de pensament negatius, baixa autoestima, sensació de desconcert, alta preocupació pel futur més immediat i pels fills, si n’hi ha, i a vegades sentiments molt intensos de ràbia i d’odi cap a l’altra part de la parella.

El trencament d’una relació, tant per qui deixa com per la persona deixada, és un moment de forta vulnerabilitat emocional, i per tant, és una situació vital, de crisi, en la que suport, acompanyament i orientació per part d’un professional competent poden ser d’inestimable ajuda.

Més, quan cal reorganitzar la pròpia quotidianitat, la relació amb l’ex-parella i amb la serva família, amb els amics, el trasllat de domicili, l’adaptació a la nova situació econòmica, a la possible sensació de soledat. I també a una nova gestió de la intimitat i la sexualitat, que sovint en aquesta situació desapareix, ni que sigui temporalment.

I tot això sense oblidar tot el que fa referència als fills: des de com se’ls explica aquesta nova situació, com es reconstrueix la relació amb ells quan la convivència ja no és diària, fins a com es fa front a les conseqüències que el divorci pugui tenir, diferents si els fills son petits o adolescents.

Com treballem

Treballem en sessions setmanals o quizenals de 50 minuts de durada. Les primeres quatre a sis sessions recomanem portar-les a terme setmanalment i, a partir d’aquest punt i segons els progressos i les necessitats, les sessions es poden anar espaiant progressivament, si es desitja.

Des de la primera sessió, un professional expert en acompanyament en processos de ruptura i divorci, escolta i analitza les característiques de la situació i, conjuntament amb la persona que demanda el servei, s’estableix un programa de treball que abasta fonamentalment tres eixos:

  • el primer, centrat en la gestió de la crisi i el suport emocional immediat;
  • el segon centrat en comprendre i assimilar com s’ha arribat a aquesta situació i a reorganitzar el món personal, relacional i afectiu,
  • el tercer centrat en reordenar tota una sèrie de qüestions de caire més pràctic i concret, però no menys importants.

Diversos estudis consideren que el temps mitjà de recuperació d’una ruptura de parella, que hagi tingut una clara component emocional, requereix d’un període d’entre un a dos anys, en funció de molts factors.

En el nostre equip l’experiència ens diu que el període en que la persona demanda un major suport és d’entre 4 a 6 mesos, i un any.

Suport post divorci

PER DEMANAR VISITA

932 155 883

secretaria@interpersonal.cat

Horari atenció telefònica:

  • Dilluns a dijous, de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 hores
  • Divendres, de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores